OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Petr Pěchota 

IČ: 17504031

info@petersaxes.cz

+420 608 919 731

Za Dvorem 2283/B, Brandýs nad Labem, 25001

Pro poskytování služeb a provoz webových stránek www.petersaxes.cz zpracovávám některé osobní údaje.

I. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

• Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo.

Z jakého důvodu?
• Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
• Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
• Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 3 roky od naší poslední komunikace.

II. Kdo se k datům dostane?

• Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mého webu.

       • Jan Foltán, administrátor webu, www.zenware.cz

• Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

• Nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

• Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese honza@zenware.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 736 790 729

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 15. 9. 2021