OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi společností Peter’s Axes®, Petr Pěchota, IČ: 17504031, se sídlem Stará Boleslav – Brandýs nad Labem, Za Dvorem 2283, 25001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Finančního úřadu v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Kupující“).

1.2 Tyto Podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce www.petersaxes.cz (dále jen „E-shop“).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Objednávka zboží Kupujícím prostřednictvím E-shopu je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Prodávajícím.

2.2 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3. Zakázková výroba

3.1 Prodávající nabízí možnost zakázkové výroby zboží podle specifikací Kupujícího. Kupující je povinen poskytnout všechny potřebné informace a podklady pro zakázkovou výrobu.

3.2 Kupující bere na vědomí, že zakázkově vyrobené zboží nelze vrátit ani vyměnit, s výjimkou případů, kdy je zboží vadné nebo neodpovídá dohodnutým specifikacím.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba), v souladu s § 1837 občanského zákoníku.

4.2 V případě, že zboží zakoupené Kupujícím nespadá do kategorie zakázkové výroby, má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

5. Reklamace

5.1 Kupující má právo reklamovat vadné zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.2 Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím emailu na info@petersaxes.cz nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího.

6. Platba a dodání

6.1 Kupující může uhradit kupní cenu způsoby uvedenými v E-shopu.

6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží Kupujícímu v termínu uvedeném při potvrzení objednávky.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s platnými právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na webové stránce E-shopu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 29. 5. 2024 a nahrazují všechny předchozí verze obchodních podmínek.

8.2 Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Nová verze Podmínek bude zveřejněna na webové stránce E-shopu.